historie baterií v Čechách

Z historie baterií v Čechách

 • 1889 Ve válcovnách mědi STABENOV v Čelákovicích u Prahy byla zřízena výroba olověných akumulátorů.
 • 1907 Francouzská firma Leclanché a spol. zahájila v Praze – Vysočanech výrobu zdrojů proudu založených na vlastních patentech.
 • 1908 Německá AFA – Akkumulatoren Fabrik A.G. z Hagenu (dnešní Varta) založila firmu TUDOR v Mladé Boleslavi. Vyráběla zde olověné akumulátory.
 • 1911 Německá firma Schmidt a spol. otevřela svůj závod v Děčíně – Podmoklech, kde kromě jiného vyráběla zdroje se značkou Daimon.
 • 1919 Český podnikatel Jaroslav J. Pála, spolumajitel firmy Hamburger Batterienfabrik (HABAFA) založil veřejnou obchodní společnost „Pála a spol., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném“.
 • 1920 Firma v roce 1920 změněna na akciovou společnost zakoupila od německé firmy HABAFA recepturu na vylepšení plochých baterií, a to tak, že žárovka svítila až 7 hodin.
 • 1925 Firma zaměstnávala 77 pracovníků a rostoucí produkci nestačily prostory pronajatého cukrovaru. Bylo započato se stavbou nového závodu v místech, kde firma sídlí dodnes.
 • 1930 Firma prosperovala a stále rozšiřovala svůj výrobní program – vyráběla baterie, svítilny a svítilnová pouzdra.
 • 1933 Firma čelí všeobecné hospodářské krizi zavedením více sortimentního výrobního programu. Od této doby se vyrábí radiopřijímače Palaba, vyráběné ve spolupráci s firmou Philips, kyselé olověné akumulátory jako konkurence značce Varta. Tyto akumulátory Palaba byla osazovány např. do automobilů Walter.
 • 1936 Firma rozšířila výrobní program o chemickou výrobu čistidel pro domácnost, signalizačních přístrojů a zařízení a dalších výrobků z oboru jemné mechaniky.
 • 1938 V době mobilizačních příprav a budování civilní protiletecké ochrany firma vyráběla a dodávala kromě rostoucího počtu baterií i plynové masky a další prostředky pro civilní ochranu.
 • 1944 V průběhu války firma zaznamenala největší rozmach. Zaměstnávala téměř 600 zaměstnanců a vyráběla 31 mil ks. baterií ročně.
 • 1946 Založen národní podnik Bateria, do kterého byly začleněny tehdejší firmy Pála a. s. Slaný a Elektrotechnická továrna Schmidt a spol. Děčín – Podmokly.
 • 1948 Národní podnik Bateria zahrnuje 15 pobočných závodů.
 • 1955 V důsledku specializace výroby byly postupně některé závody zavírány. Nakonec zůstává hlavní závod ve Slaném a pobočky v Brně a Vrútkách.
 • 1959 V podniku Bateria byly vyvinuty a začaly se vyrábět speciální hořčíkové baterie.
 • 1965 Po několika reorganizacích je podnik začleněn do koncernu Tesla Praha. Zvyšuje se produkce klasických válcových baterií. Začal se poloprovozně vyrábět první vlastní niklkadmiový akumulátor. V 60. letech byly vyvinuty i první speciální zdroje pro vojenské účely.
 • 1970 Změna technologie výroby monočlánků, nakoupeno zařízení od anglické firmy Vidor. Dochází k dosud největšímu nárůstu produkce. Dokončen vývoj niklkadmiového akumulátoru se sintrovanými elektrodami o kapacitě 4 Ah a zahájena výroba.
 • 1980 Bateria Slaný byla zařazena do koncernu TESLA – Spotrebná elektronika Bratislava. Byla dokončena výstavba nové sedmipodlažní budovy, která měla sloužit především vývoji a výrobě speciálních baterií a akumulátorů.
 • 1984 Rozpor mezi rostoucí poptávkou a kapacitními možnostmi výroby kapesních baterií byl řešen modernizací výrobního zařízení (dovoz linek Schuler, SAFT, a Singer z USA a Francie).
 • 1985 Instalována nová míchárna směsi Varta. Podnik vyrábí 144 mil. ks baterií ročně.
 • 1988 Podnik vyčleněn z koncernu a zřízen státní podnik Bateria Slaný.
 • 1989 Ukončen vývoj a zavedena poloprovozní výroba leteckého palubního NiCd akumulátoru 24V – 25 Ah. Neustále se zvyšuje produkce, mj. NiCd akumulátorů do kapacity 7 Ah. Dokončen vývoj lithiové baterie vel. AA a knoflíkových článků BR 2025 a CR 2025.
 • 1990 Státní podnik Bateria usiluje o založení společného podniku s významným zahraničním partnerem z oboru baterií. Důvodem je zaostalost výroby primárních baterií jako důsledek dlouholetého soustředění vývoje pouze na speciální baterie. Perspektivní program niklkadmiových akumulátorů a lithiových baterií i dalších speciálních zdrojů pro armádní a další účely byl z především politických důvodů zastaven.
 • 1991 Byla podepsána společenská smlouva o založení společného podniku s Ralston Purina Overseas Battery Company. Americký partner vložil cca 65% podílu, Bateria Slaný zbývajících 35%, především v podobě převodu výroby kapesních baterií a strojního zařízení. Celkové investice byly tehdy odhadovány na 26 mil. USD s tím, že produkce podle tehdejších úvah měla představovat cca 300 mil. ks článků, z nichž 120 mil. ks by bylo vyváženo na západní trhy.
 • 1992 Schválen privatizační projekt státního podniku Bateria Slaný. Fond národního majetku se stal jediným akcionářem společnosti Bateria Slaný a. s.
 • 1993 Po 1. vlně kupónové privatizace vlastnilo akcie společnosti cca 7 000 akcionářů, z nichž nejvýznamnější byly investiční fondy České spořitelny, Živnobanky a VÚB. Na 1. valné hromadě byla chválena změna názvu na Palaba a. s. Slaný.
 • 1993 Palaba a. s. svou činnost provozovala v rozličných divizích, z nichž divize NiCd aku zahájila spolupráci s francouzskou firmou SAFT a navázala na přerušenou činnost po skončení vlastního akumulátorového programu. Z akumulátorů SAFT se kompletovaly sestavy především pro radiostanice.
 • 1996 Palaba a. s. prodala svůj podíl ve společném podniku Ralston/Bateria americkému partnerovi, který se stal jediným vlastníkem společnosti později přejmenované na Energizer Czech, s.r.o.
 • 1997 Z divize NiCd vznikla dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o. Do obchodního programu byly kromě montáže bateriových sestav zahrnuty i primární kapesní baterie vyráběné pod značkou Bateria.
 • 1998 Zahájen prodej primárních baterií Bateria.
 • 1999 Obchodní sortiment firmy je rozšířen o baterie do mobilních telefonů, prodávaných pod značkou Bateria. Prodej primárních baterií Bateria zajistil firmě odhadovaný 20% podíl na trhu.
 • 2000 Firma zahájila prodej bezúdržbových olověných akumulátorů s řízenými ventily ve spolupráci s řeckou společností Germanos.
 • 2001 Firma rozšířila svůj obchodní sortiment značky Bateria o svítilny a autobaterie.
 • 2002 Firma dále rozšiřuje svůj sortiment – v oblasti primárních baterií o řadu alkalických článků, v oblasti svítilen například o speciální montážní svítilny,
 • 2003 Přichází další rozšíření sortimentu – firma se stala výhradním distributorem hermeticky uzavřených, bezúdržbových olověných akumulátorů firmy HAZE Battery Co.Ltd.
 • 2004 Firma v souladu s novými technologiemi zařazuje do sortimentu vysoce svítivé a energeticky velice úsporné svítilny s LED diodami pro různá využití (camping, cykloturistiku, potápění, treking, horolezectví, rybaření apod.)
TOPlist