EKO-KOM


 Bateria Slaný CZ uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a tím plní svou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle §13 odst.1 písm.c) zákona o obalech.TOPlist