České sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií


Bateria Slaný CZ je jedním ze zakládajících členů Českého sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií, které bylo založeno v roce 1999 v souladu s doporučením Evropského sdružení přenosných baterií (EPBA) a sdružuje všechny významné výrobce a dovozce přenosných baterií v České repuublice. Dne 13. prosince 2001 došlo k podepsání tzv. Dobrovolné dohody mezi Sdružením a Ministerstvem životního prostředí České republiky. Hlavním cílem této Dohody bylo vytvořit podmínky pro vybudování komplexního sdruženého systému pro zpětný odběr přenosných baterií. Dobrovolná dohoda dále doplňuje závazné legislativní požadavky o konkrétní cíle pro sběr a recyklaci baterií.

#?-:nbsp;
TOPlist