životní prostředí

Veškerá výroba probíhá v provozech certifikovaných pro systém jakosti podle ISO 9001:2001. Velký důraz je kladen na dodržení všech norem a zejménana snížení obsahu těžkých kovů.

Zde můžete přispět i vy a podpořit naši péči o životní prostředí tím, že budete používat alkalické baterie Grada prima a Excelsior, které vydrží přibližně 3-4x déle než běžné zinkochloridové baterie a tím také 3x méně zatěžují životní prostředí. Pro sběr použitých baterií zřídila společnost box ve své prodejně ve Slaném, další sběrná místa naleznete na www.ecobat.cz 

Velmi naléhavě si uvědomujeme nutnost ochrany prostředí, ve kterém žijeme, a proto jsme členy níže uvedených sdružení.České sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií

Bateria Slaný CZ je jedním ze zakládajících členů Českého sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií >>>

ECOBAT

Bateria Slaný se podílela na vybudování systému zpětného odběru baterií a je společníkem firmy ECOBAT s.r.o. >>>

Testujeme v laboratořích firmy ECOCHEM a.s.

Baterie společnosti Bateria Slaný CZ jsou šetrné k životnímu prostředí, protože neobsahují kadmium ani rtuť >>>

EKO-KOM

Bateria Slaný CZ uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. >>>

ASEKOL

Bateria Slaný CZ je zapojena v kolektivním systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL >>>

Grafické symboly

Informace pro konečného uživatele o významech grafických symbolů pro oddělený sběr >>>
TOPlist