záměry společnosti pro další období

  • primární baterie Bateria jsou ve strategických záměrech firmy vnímány jako nositel značky a tradice, přičemž cílem je udržet a v ideálním případě i zvýšit stávající podíl na trhu při současné efektivitě prodeje se zaměřením na tzv. nezávislý trh
  • vhodným doplňujícím sortimentem se staly svítilny, jak spotřebitelské tak i profesionální vč. akumulátorových, které byly v roce 2004 rozšířeny o široký sortiment LED svítilen
  • společnost Bateria Slaný CZ i nadále pokračuje v programu výroby, oprav, repasí a prodeje nabíjecích baterií (akumulátorů). Vzhledem k měnícím se požadavkům trhu v tomto segmentu se společnost orientuje na různé světové dodavatele nových technologií v bateriovém průmyslu a přizpůsobuje i svůj výrobní program
  • prioritou je také další rozvoj obchodování s bezúdržbovými olověnými akumulátory Haze, který byl úspěšně nastartován v roce 2003
  • EXPORT: Hlavním zahraničním odbytištěm produktů a služeb společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o. je Slovenská republika, Polsko a Maďarsko.
TOPlist