26.02.2014 09:17

Věrnostní program

Věrnostní program

Vybranou odměnu získáte nalepením potřebného počtu kódů do tabulky. Vybraná odměna Vám bude

zaslána Českou poštou jako doporučená zásilka nejdéle do 45 dnů od ukončení věrnostního progra-

mu. Vyplněnou tabulku zašlete na uvedenou adresu nejpozději do 28. 2. 2014.

PRODLOUŽENO DO 31. 3. 2014 !!!!

Zašlete na adresu:

Bateria Slaný CZ, s. r. o.,

Netovická 875, 274 01 Slaný

čárové kódy z obalů baterií Bateria - Grada prima, Excelsior, Popular a Prima 3R12 (plochá) a vyberte si odměny za:

4 kódy ............... 4 baterie Popular

8 kódů ............... 4 alkalické baterie Grada

10 kódů ............... LED svítilna přívěšek

14 kódů ............... 1watt LED svítilna kovová

16 kódů ............... bezpečnostní svítilna do auta

Podrobná pravidla zde:

TOPlist